เปิดประตู

สู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ลงทะเบียนกับ

ในฐานะที่เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการศึกษาภาษาอังกฤษ ในกลุ่มประเทศอาเซียน โรงเรียนมีความยินดีที่จะต้อนรับนักเรียนจากกลุ่มประเทศอาเซียน เชิญลงทะเบียนกับ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เพื่อเริ่มการเดินทางสู่ถนนแห่งความสำเร็จ

วิทยาลัยการสอนภาษาอังกฤษ

ฟริสบี้

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เป็นที่แรก และที่เดียวในจังหวัดอุบลราชธานี และในประเทศไทยที่นำการสอนภาษาอังกฤษจาก วิทยาลัยการสอนภาษาอังกฤษ ฟริสบี้ ลอนดอน

Coaching

สู่ความสำเร็จ

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่นำเทคนิค coaching มาใช้ในการเรียน และการสอน

การสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับพันธะกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่จะพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านสติปัญญาและ

อารมณ์ พร้อมทั้งยังใช้เทคนิค coaching เพื่อกระตุ้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ทำงานที่

หากสนใจร่วมงานด้านการสอนกับเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

Contact Us

  • YES2 School News Channel
  • YES2 School Facebook
  • YES2 School Instagram
  • YES2 School Google+
  • YES2 School YouTube Channel

© Youth Exchange School II 2018-2020. All Rights Reserved.

438 Moo 15 Tumbon Rainoi 

Amphur Muang

Ubonratchathani 34000

438 Moo 15 Tumbon Rainoi, Amphur Muang

Ubonratchathani 34000