เปิดประตู

สู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

Yb.png
Eb.png
อนุบาล
Sb.png
มัธยมต้น
2bb.png
มัธยมปลาย

ลงทะเบียนกับ

yes2w.png

ในฐานะที่เป็นโรงเรียนเอกชนชั้นนำ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการศึกษาภาษาอังกฤษ ในกลุ่มประเทศอาเซียน โรงเรียนมีความยินดีที่จะต้อนรับนักเรียนจากกลุ่มประเทศอาเซียน เชิญลงทะเบียนกับ โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เพื่อเริ่มการเดินทางสู่ถนนแห่งความสำเร็จ

dddddddd.png

วิทยาลัยการสอนภาษาอังกฤษ

ฟริสบี้

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เป็นที่แรก และที่เดียวในจังหวัดอุบลราชธานี และในประเทศไทยที่นำการสอนภาษาอังกฤษจาก วิทยาลัยการสอนภาษาอังกฤษ ฟริสบี้ ลอนดอน

Coaching

สู่ความสำเร็จ

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่นำเทคนิค coaching มาใช้ในการเรียน และการสอน

การสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับพันธะกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่จะพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านสติปัญญาและ

อารมณ์ พร้อมทั้งยังใช้เทคนิค coaching เพื่อกระตุ้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

yes2w.png

ทำงานที่

หากสนใจร่วมงานด้านการสอนกับเรา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่