เกี่ยวกับเรา
Thailand1.png
British2.png
China2.png
Vietnam2.png
Myanmar2.png
sp.png
kiow.png

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 (Youth Exchange School II) เป็นโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอุบลราชธานี แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โรงเรียนได้ก่อตั้งด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ เรามุ่งมั่นที่จะทำให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา ควบคู่กับการพัฒนาในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และปัญญา

นอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนเก่งทางด้านวิชาการและการพัฒนาความสามารถ ความสนใจและความหลงของตนเอง เราส่งเสริมแรงบันดาลใจแก่นักเรียนด้วยการสอนที่สร้างสรรค์ เพราะเราตระหนักว่าการเตรียมทักษะพื้นฐานต่างๆเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้มีความเข้มแข็งและประสบความสำเร็จในอนาคต

Mr Siravit  Watcharakarn

Director of Youth Exchange School II

ข้อความจาก

ผู้อำนวยการ

เยี่ยมชมวิทยาเขตโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2

เรายินดีต้อนรับทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ เยี่ยมชมวิทยาเขตของเรา ค้นหาเราได้ที่ด้านล่าง หรือจองการเยี่ยมชมวิทยาเขตกับเรา  

วิสัยทัศน์ของเรา

พันธกิจของเรา

การเดินทางของเรา

yes2 blue.png
ที่พักนักศึกษา
ความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย

ความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกและเป็นเหตุผลที่ครอบครัวจากหลายประเทศอาเซียนเลือกโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 โรงเรียนไม่ได้จัดระบบรักษาความปลอดภัยแค่อาคารเรียนและหอพักนักเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงทางเข้า-ออกหลัก ที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจเช็คนักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มาเยี่ยมชม และยังรวมไปถึงมาตราการรักษาความปลอดภัยเพื่อการขับขี่และการจอดรถภายในวิทยาเขต นักเรียนประจำต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องการเข้า-ออกหลังเลิกเรียน และวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยภายใต้การควบคุมดูแลอยู่ตลอดเวลา

การปกครอง

บทบาทของเราในการชี้นำนักเรียนให้กลายเป็นบุคคลที่มีพื้นฐานที่ดี คือการดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมพร้อมทั้งเข้มงวดในวิชาการ การพัฒนานักเรียนให้มีความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาเป็นส่วนสำคัญในปรัชญาการเรียนรู้ของเรา ครูประจำชั้นมีบทบาทสำคัญในการทำให้นักเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของเนื้อหาการสอนและปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง ทั้งยังทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาและเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้เพื่อให้นักเรียนประสบความสำเร็จ

yes2w.png
บริการรถบัสโรงเรียน

โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 2 มีบริการรถบัสรับ-ส่งนักเรียนทุกวันจันทร์-วันศุกร์

ฝ่ายช่วยเหลือนักเรียน
เพิ่มเติม