ด้านวิชาการ

DSC02314_1.JPG

เราเกินหลักเกณฑ์ข้อกำหนดแห่งชาติ 100%

หลักสูตรการศึกษา

Student Entry >

Nursery

(1.6 - 3 Years)

yes2w.png

Daycare

Kindergarten

Anuban 1 - 3

(3 - 5 Years)

K (BP) Bilingual

K (EP) English

Middle School

Grade 1 - 6

(6 - 11 Years)

(BP) Bilingual

(EP) English Program

เพิ่มเติม

High School

Grade 7 - 12

(11 - 18 Years)

(BP) Bilingual

    (DAEP)

English Program

dddddddd.png
 
 

2 ภาษา

เป้าหมายของหลักสูตรสองภาษา (BP) คือการให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาการและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสนใจและความหลงใหลของตนเองได้ การคิดอย่างมีหลักการและแก้ปัญหาด้วยความคิดสรางสรรค์คือจุดหมายหลักของแนวทางนี้ นักเรียนจะมีความสนใจโดยธรรมชาติในการใฝ่หาอาชีพในด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถสื่อสารหลายภาษาจะช่วยให้นักเรียนมองเห็นอนาคตได้อย่างทันสมัย

Learning Focus
Enrichment
A Typical Day
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เป็นที่รู้จักในฐานะหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นนำสำหรับระดับประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี โปรแกรมนี้มีหนึ่งไม่กี่โรงเรียนที่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่จากหน่วยงานด้านการศึกษาในประเทศ ให้ความสำคัญในการจัดเตรียมครูภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา หลักสูตรนี้ดำเนินตามหลักสูตรแห่งชาติมีการสอนภาษาอังกฤษและสอนควบคู่กับวิชาหลักทั้งในภาษาอังกฤษและไทย

Learning Focus
Enrichment
A Typical Day
 

ประกาศนียบัตรรับรองจาก Frisby

The Dual Award English Program (DAEP) เป็นหลักสูตรตาม  Frisby College International School for English Excellence ของเรา ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อท้าทายให้นักเรียนเรียนภาษาแบบเข้มข้นโดยใช้แอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริงในการสอนหลัก . นักเรียนของ DEAP ได้ลงทะเบียนทั้งในระดับนานาชาติและโดยตรงกับ Frisby College ประเทศอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมและการเรียนรู้อย่างก้าวล้ำ ซึ่งได้พัฒนาภาษาอังกฤษกับทุกสาขาวิชา ได้รับประโยชน์จากการติดต่อกับเจ้าของภาษาและการประเมินผลรายปี

Enrichment
A Typical Day

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

yes2w.png
เพิ่มเติม
 

ศิลปหัตถกรรม

yes2w.png
เพิ่มเติม
 

สุขภาพและ

กีฬา

yes2w.png
เพิ่มเติม
 

การออกแบบและ

การตกแต่ง

yes2w.png
เพิ่มเติม