การรับสมัคร

โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 2 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี ผู้สมัครทั้งหมดจะได้รับการดูแลที่เท่าเทียมและไม่มีการยกเว้นด็กตามสัญชาติ วัฒนธรรม  ศาสนาหรือความต้องการพิเศษ

นักเรียนต้องได้รับการตอบเข้าเรียนภายใน 50 วันของการเปิดภาคการศึกษา เพื่อลงทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ การตอบรับเข้าเรียนเรียนหลังวันกำหนดจะได้รับการยอมรับแต่การลงทะเบียนเรียนนั้นจะเลื่อนไปยังภาคการศึกษาต่อไป ใบรับรองผลการเรียนจะต้องได้รับการยืนยันว่านักเรียนสามารถที่จะสำเร็จการศึกษาก่อนการเข้าเรียนที่โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 2 นักเรียนที่ไม่จบการศึกษาจะได้รับการตอบรับเข้าเรียนในระดับนั้นซ้ำอีกครั้ง

 

การสมัคร

ขั้นตอนแรกของการสมัคร นักเรียนและผู้ปกครองควรจะกรอกใบสมัครและติดต่อกับตัวแทนของโรงเรียนในประเทศนั้นๆ หรือติดต่อโดยตรงกับฝ่ายปกครองนักเรียนต่างชาติของโรงเรียน ตัวแทนของเราพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือและแนะนำการเตรียมเอกสารพร้อมทั้งช่วยในการแปลเอกสาร และ นักเรียนทุกคนต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในเพื่อการสมัครเข้าเรียน

สมัครออนไลน์

yes2w.png

Representatives

United States

Quest Exchange

Lisa Laviolette

320 Judah St. Suite 5
San Francisco, CA 94122

Tel: (415) 665-3900

Web: www.questexchange.org

Email: info@questexchange.org

Facebook:

Vietnam

Khánh Trần

Tel:  +84 905 77 22 64 

Email: aq.vykhanh@gmail.com

Facebook: Khanh V Tran

iSEE Academy Vietnam

Jinny Nhat

Tel: (84-8) 3911 8111

Email: pro.coordinator@isee.com.vn

Facebook: iseeacademyvn

Other

Region

 
 

ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

ส่งเอกสารมาที่เรา เราจะทำการลงทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วรอการยืนยันเพื่อขอเอกสารในการสมัครวีซ่านักเรียน

ขั้นตอนที่ 2

ผู้สมัครจะได้รับเอกสารยืนยันการตอบรับเข้าเรียนจากเราทางไปรษณีย์  และสามารถติดต่อสถานฑูตไทยเพื่อสมัครวีซ่านักเรียน

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว ให้ติดต่อฝ่ายปกครองนักเรียนต่างชาติของโรงเรียนเพื่อแจ้งวันและเวลาการเดินทาง และนักเรียนต้องทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ก่อนการเดินทางมาถึงโรงเรียน 

 
FB_IMG_1503625431937 (1).jpg

การนัดหมาย

การสมัครวีซ่านักเรียน

นักเรียนต่างชาติจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนเพื่อที่จะสามารถลงทะเบียนเข้าเรียนกับโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 นักเรียนต้องยื่นทำวีซ่ากับสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศของนักเรียน เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 1 โรงเรียนจะป็นผู้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการยื่นขอวีซ่าไปให้นักเรียนทางไปรษณีย์

 
ค่าเทอม

สามารถตรวจสอบค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้จากตารางค่าใช้จ่าย

กรุณาคลิกเพื่อดาวโหลด

School Fees Schedule 2018-19
 
การชำระเงิน

ผู้ปกครองสามารถเลือกชำระค่าเทอมได้ทั้งสกุลเงินบาทไทยและดอลลาร์สหรัฐ และจะใช้สกุลเงินนั้นตลอดการชำระเงินทั้งหมด และต้องชำระค่าหอพัก เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์สำหรับการเรียนภายใน 30 วันของการลงทะเบียน สามารถชำระค่าเทอมได้แบบปีต่อปี หรือต่อภาคการศึกษา ต้องชำระในจำนวนเต็มและตรงตามเวลากำหนด