dddddddd.png

Frisby College

International School

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ได้จดทะเบียนกับ registered Frisby College International School ซึ่งเสนอการศึกษาภาษาอังกฤษแบบ K-12 ภายใต้หลักสูตรแห่งชาติของอังกฤษ Frisby College London ได้รับการรับรองจาก Premier Status โดย Accreditation Service for International Colleges (ASIC) ซึ่งให้บริการโปรแกรมภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนนานาชาติในประเทศสเปน อิตาลี อียิปห์ อิรัค และซาอุดิ อาระเบีย โรงเรียนได้ลงนามกับ MOU ในปี 2018 เพื่อกลายเป็นโรงเรียนนานาชาติ Frisby College แห่งแรก ในประเทศไทย ตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อปรับปรุงมาตรฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนและครู แนวทางและทรัพยากรการเรียนรู้ได้รับการออกแบบภายใต้การตรวจสอบของ Frisby College เพื่อให้มั่นใจว่าได้สอดคล้องตาม  Accreditation Service for International Colleges (ASIC) และมาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการของไทย

 

ข้อความจาก

ผู้จัดการหลักสูตร

ผมชื่อ Donald Baker หรือที่รู้จักกันดีในนาม Teacher Baker ผมสอนที่โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2  ระยะเวลา 3 ปีแล้วโรงเรียนไม่เคยหยุดการเรียนรู้และผมสนุกกับการเรียนการสอน ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้เป็น Program Manager คนแรกให้กับ Frisby College English Program ที่โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ผมมีโอกาสที่จะจัดการและฝึกอบรมครูที่อยู่ในโปรแกรมที่ทำงานร่วมกับ Frisby College โปรแกรมของ Frisby College นี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าครูของเราพร้อมที่จะก้าวสู่อนาคต เกิดความมั่นใจกับความรู้ภาษาอังกฤษในการสอนและกระตุ้นนักเรียนของเรา

Academics

Frisby College English

Don Baker

don.png

English Teacher

Head of Frisby College Program

Head of Foreign Teachers

ทำไมต้อง  Frisby College English?

ตำราเรียนที่โรงเรียนในประเทศไทยใช้ในการสอนภาษาอังกฤษมักมีระดับเกินความสามารถของนักเรียน
โรงเรียนมักใช้หนังสือเหล่านี้เนื่องจากมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ


เราเชื่อมั่นในการจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งในแง่ของความสมจริงและความก้าวหน้าสำหรับระดับภาษาอังกฤษที่นักเรียนมีอยู่ เราทราบดีว่านักเรียนทุกคนมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันและเนื้อหาการเรียนรู้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนต่อความต้องการของนักเรียนแต่ละคน
 

ในฐานะที่เป็นโรงเรียนนานาชาติ Frisby College เราร่วมมือกันเพื่อสร้างตำราเรียนและบทเรียนที่สร้างสรรค์ที่สามารถใช้ร่วมกับนักเรียนของเราอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ยังมั่นใจได้ว่าบุคลากรทางการสอนได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านในการใช้สื่อการสอนเหล่านี้ และเข้าใจถึงทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังแนวทางของพวกเขา และใช้วิธีการติดตามประสิทธิภาพผลงานผ่าน The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นำไปใช้ทั่วโลก
 

 

คณะภาษาอังกฤษโรงเรียนยุวทูตศึกษา2

 
หลักสูตร Frisby College English 

เกณฑ์กำหนดสำหรับภาษาอังกฤษตามเป้าหมายแห่งชาติโดยกระทรวงศึกษาธิการของไทยจะใช้เกณฑ์ CEFR และ National O-NET Criteria ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 การจัดระดับของ CEFR ช่วยให้มั่นใจได้ว่านักเรียนในโครงการได้รับการประเมินอย่างถูกต้องโดยใช้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เรามุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนมีค่าเฉลี่ยความสามารถในด้านภาษาอังกฤษสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามอายุในประเทศไทยและในระดับที่เทียบเท่ากับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในประเทศยุโรปและประเทศอาเซียนชั้นนำอื่น ๆ

 

Frisby College

สื่อการเรียนรู้ของ

books.jpg

Frisby College

การฝึกอบรมครูของ

ครูสอนภาษาของเราได้รับการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องผ่านทาง Certificate in TEFL Teaching ซึ่งดำเนินการโดย Frisby College


การฝึกอบรมจะทำให้ครูของเราคุ้นเคยกับวิธีการสอนและสามารถเข้าใจประสิทธิภาพภาษาของนักเรียนตามการจัดระดับของ CEFR
 

เพิ่มเติม
 
 
ประกาศไปรษณียบัตรของ Frisby College 

ประกาศนียบัตรของ Frisby College ได้รับการรับรองมาตรฐานเดียวกันกับนักเรียนที่เรียนที่ Frisby College London ในสหราชอาณาจักร Frisby College สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาภาษาอังกฤษและให้การรับรองกับการจัดระดับของ CEFR จาก A1-C2 ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับและความสามารถของนักเรียน การสอบจะกำหนดขึ้นทุกปีหรือทุกภาคการศึกษา ที่โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ผลการสอบจะถูกส่งไปยังศูนย์ใหญ่ของ Frisby College เพื่อตรวจสอบ