• Youth Exchange School 2

ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2.

การประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่อาคารมัธยม


6 views0 comments

Contact Us

  • YES2 School News Channel
  • YES2 School Facebook
  • YES2 School Instagram
  • YES2 School Google+
  • YES2 School YouTube Channel

© Youth Exchange School II 2018-2020. All Rights Reserved.

438 Moo 15 Tumbon Rainoi 

Amphur Muang

Ubonratchathani 34000

438 Moo 15 Tumbon Rainoi, Amphur Muang

Ubonratchathani 34000